כתב אחריות 

 1. כתב אחריות זה תקף לתקופה של 12 חודשים עבור מכשיר אייפון חדש.
 2. אחריות החברה היא כלפי המכשיר והלקוח המצוינים בחשבונית הקניה בלבד והיא אינה ניתנת להעברה.
 3. האחריות היא על תקלה ו/או קלקול, שנובע מפגם בייצור או בלוח בלבד. כל פגם פיזי במכשיר שולל אחריות.
 4. במקרה של תקלה במסגרת האחריות – 
  1. המכשיר יוחלף במכשיר זהה חדש או שווה ערך (אין התחייבות על הצבע שינתן בהתאם למלאי הזמין). 
  2. במקרה שלא יהיה במלאי מכשיר זהה, החברה תספק מכשיר חלופי ללקוח עד הגעת מכשיר חדש למלאי.
 5. היה והמכשיר הוחלף על ידי החברה, המכשיר המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופת האחריות. מובהר כי החלפת מוצר לפי תעודת האחריות, אינם מאריכים את תקופת האחריות.
 6. על הצרכן חלה האחריות לבצע גיבוי של המידע המצוי על המכשיר (לרבות תמונות, אנשי קשר, הודעות, יומן פגישות וכל מידע אחר) בטרם מסירתו להחלפה. הצרכן מודע כי החלפת המכשיר כרוכה במחיקת כלל המידע המצוי על גבי המכשיר, הסרת תוכנות ואתחולו. לחברה לא תהיה כל אחריות לנזק שיגרם לצרכן ולכל צד שלישי במקרה ומידע כלשהו שנשמר על גבי המוצר נמחק, נפגם או ניזוק במהלך תיקון או החלפה של המכשיר.
 7. במקרה הצורך ובמידה והדבר אפשרי (המכשיר התקול מאפשר להעתיק ממנו נתונים), החברה תבצע העברה של הנתונים מהאייפון הישן לאייפון החדש.
 8. במקרה שצריך להפעיל את האחריות, מוטלת על הרוכש האחריות להביא את המוצר לחנות ולהחזירו, כולל העלויות המשתמעות מכך.
 9. גבול אחריות של החברה על פי כתב אחריות זה הינו  עד עלותו של המוצר לפי שווי השוק לאותה תקופה שבה הופעלה האחריות.
 10. בכל מקרה, אחריות החברה על פי כתב אחריות זה מוגבלת אך ורק להחלפת המכשיר, בהתאם להוראות כתב אחריות זה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו לצרכן ו/או לכל צד שלישי, בכל מקרה אחר, למוצר או לאביזריו, אלא אם החוק קובע כי מדובר באחריות שלא ניתן להתנות עליה.
 11. האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.
 12. הסמכות המשפטית התקפה בכל ערעור על תנאי הסכם זה או כל דין הקשור בו תהיה של בית המשפט באזור כפר סבא או פתח תקווה בלבד. 
 13. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
  1. נזק קוסמטי/חיצוני ולרבות שריטות/שברים/מכות/סדקים.
  2. נזק שנגרם כתוצאה של חדירת נוזלים, סימני רטיבות, קורוזיה, וחשיפת המוצר לתנאים סביבתיים בלתי נאותים (כגון חום, קור, לחות).
  3. חיבור המכשיר לחשמל במתחים / עוצמות / זרמים אשר אינם מתאימים לשימוש עם המכשיר.
  4. שינויים ו/או התקנה של קושחה (Firmware/Rom) , תיקון במעבדה ו/או שימוש בחלקים לצורך תיקון שלא באמצעות החברה.
  5. עדכון גרסת תוכנה מכל סוג ו/או פריצת תוכנת המכשיר באופן עצמאי.
  6. התקנת אפליקציות בלתי מורשות שעלולות לגרום לפגיעה במכשיר.
  7. מספר IMEI אשר ניזוק/נמחק/אינו ברור לקריאה וסריקה.
  8. שימוש בלתי סביר במכשיר, סמני חבלה ושפשופים.
  9. מקרים של כוח עליון לרבות שיטפונות ו/או רעידות אדמה ו/או מכת ברקים ו/או שרפות.
  10. אובדן, גניבה, אבדן מוחלט.
 1. ערוך טקסט זה לטקס הרצוי באתרך, את הטסט תוכל לערוך על ידי לחיצה כפולה בעכבר.
  כאן הזן את תוכן הפיסקה. החלף את התמונה לרלוונטית ע"י לחיצה על אייקון החלפת התמונה המופיע על התמונה עצמה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך כי הוא יבלוט לעין הגולשים.
 2. ערוך טקסט זה לטקס הרצוי באתרך, את הטסט תוכל לערוך על ידי לחיצה כפולה בעכבר.
  כאן הזן את תוכן הפיסקה. החלף את התמונה לרלוונטית ע"י לחיצה על אייקון החלפת התמונה המופיע על התמונה עצמה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך כי הוא יבלוט לעין הגולשים.
logo בניית אתרים